Tkana etiketa

Tkana etiketa sa laserski obrađenim rubom

Opis proizvoda